انواع رشته های بک لایت LED

0012

رشته های Direct(مستقیم ): رشته هایLED به صورت موازی پشت صفحه نمایش  قرار دارند و نور زمینه را به صورت مستقیم به صفحه نمایش (لیکوئید) انتقال می  دهند.
789
بک لایت نوری است که در دستگاه های  LED و LCD موجب رویت تصویر تشکیل شده توسط صفحه نمایش یا به اصطلاح فنی لیکوئید، می شود محل قرار گیری این قطعه(بک لایت) در پشت صفحه نمایش می باشد. در تلویزیون های LED سه نوع بک لایت وجود دارد که بسته به مدل دستگاه متغیر است.

رشته های Edge(کناری): این نوع بک لایت به صورت یک رشته یا دو رشته LED در تلویزیون ها به کاربرده می شود که محل قرارگیری آن ها هم از لبه های کناری دستگاه می باشد و هم از لبه پایین یا بالای دستگاه است و نور رابه صفحات پلاریزه انتقال می دهند و از این طریق نور منعکس شده و به صفحه نمایش تابیده می شود963

Furrarray(بلوک های نوری): این نوع بک لایت از بهترین نوع LED های به کار رفته در تلویزیون ها می باشد که در دستگاه های باگرید بالا و Toplevel دیده می شود.
ویژگی این نوع بک لایت روشنایی مناسب و کنتراست بالای  تصویر می باشد و همچنین از ویژگی نوررسانی محلی (Local (Diming بر خوردار است.
این مدل بک لایت ها که در بلوک های 12  یا 24 عدد هستند در پشت صفحه نمایش وظیفه نوررسانی را انجام می دهند.
852


instainstagram.com/nikansvc

 494telegram.me/nikansvc
دسترسی کاربران